Kompanija Unigenetic i oplemenjivačka kuća Biogranum predstavljaju Vam nove sorte strnih žita:

Naš inovativni sortiment je stvoren u Srbiji, konvencionalnim oplemenjivanjem (non-GMO) uz korišćenje najmodernijeg pristupa selekciji (selekcija potpomognuta molekularnih markerima i proizvodnja dvostrukih haploida). Ukrštanjem elitnih roditeljskih komponenti stvorene su nove sorte koje pokazuju izuzetan potencijal u pogledu kvaliteta i rodnosti u uslovima globalnih klimatskih promena. Karakteristika našeg sortimenta je stabilnost visokih prinosa zrna i odličan kvalitet.

Naš program je dostupan proizvođačima u Srbiji kroz mrežu poslovnih partnera i distributera.

Distributeri u Srbiji:

April 21, 2020
BG Ikona 2S detaljnije
April 29, 2020
BG Elastika detaljnije
April 29, 2020
BG Klimatika detaljnije
April 29, 2020
BG Triamo 2S detaljnije
April 29, 2020
BG Logika detaljnije
April 29, 2020
BG Unistar detaljnije
April 29, 2020
BG Unigold detaljnije
envelopeuserphone