BG Converta

Ipak je moguće - i prinos i kvalitet

Ozima pšenica bez osja

Registrovana u EU 2020. godine
Registrovana u Srbiji 2020. godine

Karakteristike

  • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
  • Prosečna visina stabla oko 80 cm
  • Srednje rana sorta

Kvalitet

43
g
Masa 1000 zrna
max.
85
kg
Hektolitar
max.
15.3
%
Sadržaj proteina
max.
34
%
Vlažni gluten
max.
445
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Toplice Milana 20, 21000 Novi Sad

envelopeuserphone