BG Unigold

Ozima pšenica sa osjem

Registrovana u EU 2019. godine
Registrovana u Srbiji 2022. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 81 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

42
g
Masa 1000 zrna
max.
81
kg
Hektolitar
max.
11.9
%
Sadržaj proteina
max.
22
%
Vlažni gluten
max.
280
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Ozima pšenica sa osjem

Registrovana u EU 2019. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 87 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

40
g
Masa 1000 zrna
max.
82
kg
Hektolitar
max.
12.0
%
Sadržaj proteina
max.
22
%
Vlažni gluten
max.
300
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Ozima pšenica bez osja

Registrovana u EU 2021. godine
Registrovana u Srbiji 2020. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 97 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

45
g
Masa 1000 zrna
max.
83
kg
Hektolitar
max.
13.9
%
Sadržaj proteina
max.
30
%
Vlažni gluten
max.
370
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Maršala Tita 46, 24220 Čantavir

Dvosezonski tritikale

Registrovan u EU 2019. godine
Registrovan u Srbiji 2019. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-600 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 87 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

43
g
Masa 1000 zrna
max.
72
kg
Hektolitar
max.
15.4
%
Sadržaj proteina
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Teodora Mandića 9, 21000 Novi Sad
Fizička lica mogu pronaći proizvode iz Savacoop asortimana u maloprodajama Čardak, ili kontaktirajte Savacoop kako bi Vas uputili na poljoprivrednu apoteku u Vašem mestu, koja sarađuje sa Savacoop-om.

Ozima pšenica sa osjem

Registrovana u EU 2020. godine
Registrovana u Srbiji 2020. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 77 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

48
g
Masa 1000 zrna
max.
83
kg
Hektolitar
max.
13.4
%
Sadržaj proteina
max.
27
%
Vlažni gluten
max.
420
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Rumenačka 1, 21000 Novi Sad

Ozima pšenica bez osja

Registrovana u EU 2020. godine
Registrovana u Srbiji 2020. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 85 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

38
g
Masa 1000 zrna
max.
78
kg
Hektolitar
max.
14.7
%
Sadržaj proteina
max.
25.8
%
Vlažni gluten
max.
400
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Toplice Milana 20, 21000 Novi Sad

Dvosezonska pšenica sa osjem

Registrovana u EU 2018. godine
Registrovana u Srbiji 2019. godine

Karakteristike

 • Setvena norma 520-620 klijavih zrna po m2
 • Prosečna visina stabla oko 93 cm
 • Srednje rana sorta

Kvalitet

45
g
Masa 1000 zrna
max.
85
kg
Hektolitar
max.
19.0
%
Sadržaj proteina
max.
42
%
Vlažni gluten
max.
500
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Teodora Mandića 9, 21000 Novi Sad
Fizička lica mogu pronaći proizvode iz Savacoop asortimana u maloprodajama Čardak, ili kontaktirajte Savacoop kako bi Vas uputili na poljoprivrednu apoteku u Vašem mestu, koja sarađuje sa Savacoop-om.
envelopeuserphone