BG Logika

Ozima pšenica bez osja

Registrovana u EU 2021. godine
Registrovana u Srbiji 2020. godine

Karakteristike

  • Setvena norma 500-570 klijavih zrna po m2
  • Prosečna visina stabla oko 97 cm
  • Srednje rana sorta

Kvalitet

45
g
Masa 1000 zrna
max.
83
kg
Hektolitar
max.
13.9
%
Sadržaj proteina
max.
30
%
Vlažni gluten
max.
370
sec
Broj padanja
max.

Rezultati

Distributer za Srbiju

Maršala Tita 46, 24220 Čantavir

envelopeuserphone